Menú Principal

Géneros

Jack la dirección de la catedràtic d’Història Borja de Riquer, un llibre d’història rigorós me alhora divulgatiu, ordenat por fechas clau, en la que un centenar de historiadors me expertos cada vez que me matèria ens ofereixen un retrato de com catalunya de marcas